fbpx

Regulamin pobytu

Regulamin obiektu Albatros

P.H.T Albatros
ul.J.Kasprowicza 2
72-600 Świnoujście

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu będziemy wysoko cenić przestrzeganie niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Albatros.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Doba  rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy  o godzinie 10.30
 3. Gość  może zająć za  dodatkową opłatą pokój wcześniej w dniu, w którym rozpoczyna pobyt w stawce  -10 PLN za każdą godzinę, jeśli pokój  jest dostępny.
 4. Brak określenia czasu pobytu wynajętego pokoju, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość  winien zgłosić w recepcji do godz. 09.00 w dniu, w którym upływa termin najmu, życzenie zostanie uwzględnione w przypadku wolnych miejsc.
 6. Gość nie może przekazywać wynajętego  pokoju innym osobom, które nie zostały uprzednio zameldowane, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 7. Opłata za pobyt pobierana jest przy meldunku.
 8. Gość przed zapłatą ma prawo obejrzeć zarezerwowany pokój.
 9. Pokój wynajęty i opłacony nie można anulować z powodu indywidualnych oczekiwań Gościa.
 10. Rezerwacja pokoju – Gość zostanie obciążony przedpłatą w wysokości 30% wartości całego pobytu w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji.
 11. Anulowana rezerwacja lub niepojawienie się Gościa skutkuje brakiem zwrotu zaliczki.
 12. W związku z wystąpieniem COVID-19 brak moźliwosci odwiedzin Gości przez osoby postronne.
 13. Albatros może odmówić przyjęcia gościa, który rażąco naruszył regulamin  wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu gości, lub też w inny sposób zakłócił spokój podczas poprzedniego pobytu.
 14. Albatros świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń jakości usług prosimy o najszybsze zgłoszenie w recepcji. Brak zgłoszenia, najpóźniej w dniu wyjazdu, skutkuje brakiem możliwości powoływania się na nie w przyszłości.
 15. Albatros ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  2. zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. sprzątanie pokoju na życzenie, wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  5.  w przypadku wystąpienia usterek które nie będą mogły być usunięte, Albatros dołoży starań, aby w miarę możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 16. Odpowiedzialność obiektu Albatros z tytułu  utraty/uszkodzeń  pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mającą wartość naukową, artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone i oddane do depozytu, nie ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 17. Gość powinien zawiadomić recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Przed każdorazowym wyjściem z pokoju Gość  powinien zamknąć krany i okna.
 19. Gość opuszczając pokój winien zamknąć drzwi, a klucz posiadać ze sobą przez okres pobytu. Gość otrzymuje jeden klucz do pokoju, na życzenie może otrzymać  dodatkowy. Utrata klucza  wiąże się z dodatkowymi kosztami (120 PLN szt.)
 20. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach  nie wolno korzystać z:
  a) grzałek elektrycznych i grzejników zasilanych energią elektryczną,
  b) palić tytoniu w pokojach, jak również palenia w oknach przez wychylenie.
  Palenie papierosów jest możliwe wyłącznie w pokojach posiadających balkon. W przypadku palenia w pokojach zostanie naliczona opłata za czyszczenie, aromatyzacje pomieszczenia w wysokości 700 PLN brutto.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa  mogą być odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt, w przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji , przedmioty zostaną przechowane wyłącznie przez 1 miesiąc.
 23.  Zwierzęta domowe są mile widziane po uprzednim ustaleniu z recepcja przed przyjazdem za dodatkową opłatą,  muszą  posiadać aktualne badania weterynaryjne, legowisko, miski. Spanie pupila w łóżku jest zabronione.
 24.  Albatros zobowiązuje się do sprzątania pokoju na życzenie, wymiany pościeli raz na 7 dni.  Za dodatkową opłatą można dokonywać częstszych wymian pościeli.
 25. Wymiana ręczników odbywa się według potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 dni.

Życzymy miłego pobytu w obiekcie Albatros

Nasza oferta

Zarezerwuj swój pobyt już teraz

i ciesz się wypoczynkiem w unikatowym miejscu

Translate »